TÜKETİCİLER, SATICILAR ve BANKALAR AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİN FAYDA ve SAKINCALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Öz Tüketici kredileri; tüketiciler, satıcılar ve bankalar açısından faydalı özelliklere sahip olduğu gibi sakıncalı özelliklere de sahiptir. Bu tür kredilerin faydalı ve sakıncalı özellikleri karşılaştırıldığında sakıncalı özellikleri daha az bulunmaktadır. Diğer yandan tüketici kredilerinin sakıncasını azaltmak için tüketicilerin, satıcıların ve bankaların bir takım önlemler alması gerekmektedir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Demirhan, E . (2001). TÜKETİCİLER, SATICILAR ve BANKALAR AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİLERİNİN FAYDA ve SAKINCALARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 137-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911614