PETROL VE AZERBAYCAN EKONOMİSİ 1993-1997

Öz Azerbaycan zengin ham petrol ve doğal gaz rezervlerine sahiptir. Sahip olduğu doğal zengin kaynaklar Azerbaycan ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Azerbaycan ekonomisi artan bir şekilde petrole bağlı duruma gelmektedir. Artan bu bağlılık ekonomiyi dış şoklara (petrol fiyatlarındaki dalgalanma) korumasız bırakacak ve diğer bazı ekonomik sorunlara yol açacaktır. Bu çalışma uzun vadeli bir strateji politikası olarak Azerbaycan için ulusal bir petrol fonunun kurulmasını tavsiye etmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Petrol, Azerbaycan, Ekonomi

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Aydoğuş, İ , Akçay, S . (1999). PETROL VE AZERBAYCAN EKONOMİSİ 1993-1997 . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 71-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902911