MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ VERGİ POLİTİKASI VE DEVLET GELİRLERİ (1919-1923)

Öz Milli Mücadelenin finansmanında yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Mevcut vergiler artırılırken yeni vergi düzenlemelerine gidilmiştir. Bu dönemde Anadolu halkının tüm mali kaynaklarını harekete geçirmek amacıyla "Tekalifi Milliye" kararları alınmıştır. Halk yarını yoğunu ortaya koyarak kurtuluş mücadelesini desteklemiştir. Ayrıca başta Sovyet Rusya olmak üzere Hint müslümanları ve Fransa'nın da önemli yardımları olmuştur.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Tekin, A . (1999). MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ VERGİ POLİTİKASI VE DEVLET GELİRLERİ (1919-1923) . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 177-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902929