KANUNLARIMIZDA YER ALAN MADDE BAŞLIKLARININ MADDE İÇERİĞİYLE UYUMSUZLUK SORUNU

Öz Madde başlıkları, başında bulunduğu maddenin içeriğini özet olarak ifade etmek, maddenin anlaşılmasında kolaylık sağlamak ve içinde yer aldığı kanunun fikir silsilesini ortaya koymak gibi amaçlarla getirilmiş bir düzenlemedir. Doktrinde kanun metninden sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu olan bu başlıkların kanımızca kanun metninden sayılması; buna karşın bu başlıklar ile üzerinde bulunduğu madde arasında hüküm uyuşmazlığı bulunması halinde ise madde içeriğinin esas alınması gerekecektir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Gökçek Karaca, N . (2001). KANUNLARIMIZDA YER ALAN MADDE BAŞLIKLARININ MADDE İÇERİĞİYLE UYUMSUZLUK SORUNU . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 65-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911604