FİNANSAL GLOBALLEŞME

Öz İletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu finans piyasalarının globalleşmesi ve finansal liberalleşmeyle birlikte uluslararası sermayenin hareket kabiliyeti artmıştır. Günümüzde sadece döviz piyasalarındaki günlük işlem hacmi yaklaşık 1.5 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu kadar büyük meblağlardaki sermayenin bir ülkeden diğerine hızla hareket etmesi ev sahibi ülkelerde bir takım makro ekonomik dengesizliklere sebep olabilmektedir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Masca, M . (1999). FİNANSAL GLOBALLEŞME . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 107-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902914