Covid 19: İlk Semptom Olarak Koku Ve Tat Disfonksiyonu

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinden kaynaklandığı düşünülen ve milyonlarca kişinin enfekte olmasına neden olan koronavirus bir pandemiye yol açmıştır. Enfeksiyonun ilk dönemlerinde sıklıkla görülen semptomlar ateş, miyalji ve öksürük olarak bildirilmiştir. Biz bu yazıda başlangıç bulguları olarak sadece koku ve tat alma fonksiyonunda kaybolma şikayeti ile gelen iki hastayı inceledik. Testleri pozitif çıkan ve pnömoni tanısı konan hastalarda öksürük ve ateş görülmedi. Sadece tat ve koku duyularının kaybolduğu hastaların mutlaka test ile taranması gerektiğini düşünmekteyiz.

Olfactory and Taste Dysfunction as a Initial Symptom Of Covid-19

The coronavirus assumed to have originated in Wuhan China, has infected millions of people since December 2019, resulting in a pandemic. Recent changes in symptoms are observed in Covid-19 positive patients, whose symptoms were reported as fever, myalgia and cough in the earlier cases. In this paper we presented two cases where the initial symptom was loss of taste and smell sensation. Both of these patients were diagnosed pneumonia though neither of them had cough nor fever.Considering the positive outcomes with medical treatment, we claim these patients with the only symptom, loss of smell and taste, should be tested for Covid-19.

Kaynakça

[1] Mahony JB, Petrich A, Smieja M. Moleculardiagnosis of respiratoryvirusinfections. CritRevClinLabSci. 2011;48:217-49.

[2] Huang C1, Wang Y2, Li X3, Ren L4, Zhao J5, Hu Y6, Zhang L1, Fan G7, Xu J8, Gu X7, Cheng Z9, Yu T1, Xia J1, Wei Y1, Wu W1, Xie X1, Yin W6, Li H2, Liu M10, Xiao Y4, Gao H11, Guo L4, Xie J5, Wang G12, Jiang R3, Gao Z13, Jin Q4, Wang J14, Cao B15Clinical features of patientsinfectedwith 2019 novelcoronavirus in Wuhan, China..Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):497-506.

[3]Detection of parainfluenzavirus 3 in turbinateepithelialcells of postviralolfactorydysfunctionpatients.Wang JH1, Kwon HJ, Jang YJ. Laryngoscope. 2007 Aug;117(8):1445-9.

[4] Identification of Viruses in PatientsWithPostviralOlfactoryDysfunctionMotohiko Suzuki, MD; KoichiSaito, BS; Wei-PingMin, MD; CostinVladau, BS; KazunoriToida, MD; HirotakaItoh, MD; ShingoMurakami, MD Laryngoscope, 117:272–277, 2007

[5] Stroop MG. Virusesandtheolfactorysystem. In: Doty RL, editor. Handbook of olfactionandgustation. New York: MarcelDekker; 1995. p. 367–94

[6] Yamagishi M, Fujiwara M, Nakamura H. Olfactorymucosalfindingsandclinicalcourse in patientswitholfactorydisordersfollowingupperrespiratoryviralinfection. Rhinology1994;32:113–8

[7] Perlman S, Evans G, Afifi A. Effect of olfactorybulbablation on spread of a neurotropiccoronavirusintothemousebrain. J ExpMed1990;172:1127–32

[8] Behaviouraldeficitsandserotonindepletion in adultratsaftertransientinfantnasalviralinfection. Mohammed AK1, Magnusson O, Maehlen J, Fonnum F, Norrby E, Schultzberg M, Kristensson K. Neuroscience. 1990;35(2):355-63.

[9] An SS, Liggett SB. TasteandsmellGPCRs in thelung: evidenceforapreviouslyunrecognizedwidespreadchemosensorysystem. Cell Signal. 2018;41:82-88. doi:10.1016/j.cellsig.2017.02.002

Kaynak Göster

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Olfactory and Taste Dysfunction as a Initial Symptom Of Covid-19 %A Altuğ Özağar , Senem Almaç Deniz %T Olfactory and Taste Dysfunction as a Initial Symptom Of Covid-19 %D 2021 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31067/acusaglik.850849 %U 10.31067/acusaglik.850849
  • ISSN: 1309-470X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

8.4b 5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Use of Bevacizumab Alone and in Combination with Classical Chemotheropathics in Ishikawa Endometrial Cancer Cell Culture

Ceren YILDIZ EREN, Hulusi Göktuğ GÜRER, Özlem ÖZGÜR GÜRSOY, Ayşe Tansu KOPARAL, Sabit Sinan ÖZALP

Transcriptomics analysis of Nrf2 regulators in cancer resistant and long-lived naked mole-rats

Perinur BOZAYKUT EKER

Investigation of patient awareness and attitude in dermatology

Melek ASLAN KAYIRAN, İlknur ÖZCAN, Mehmet GÜREL

Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Koah Varlığı, Hayat Kalitesi ve Beslenme Durumunun Kısa Dönem Sağkalım Üzerinde Etkisi

Murat YILDIZ, Sema AVCI, Oral MENTEŞ, Meriç ÜNVER, Deniz ÇELİK, Pınar AKIN KABALAK, Ülkü YILMAZ

Vertebral Ostial Stenoz Tedavisinde Ilaç Salınımlı Stent Uygulaması ve Etkinliği

Burcu ERKAN, Serdar GEYİK, Kıvılcım YAVUZ, Işıl SAATÇİ, Saruhan ÇEKİRGE

Diagnosis and treatment in children with Nutcracker Syndrome: Single-center experience

Serçin GÜVEN, Sevinç KALIN, Neslihan ÇİÇEK

Endonazal Dakriyosistorinostomi; öğrenme eğrisi ve tecrübelerimiz

Ismet Emrah EMRE, Ali Rıza Cenk ÇELEBİ

Evaluation of Family Physicians' Opinions in Defensive Medicine Practices: The Case of Isparta/Turkey

Oğuzhan YÜKSEL

Simülasyona Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Modeline Göre Tasarlanan Temel Ekg Kursu’nun Etkinliği

Yasemin USLU, Vildan KOCATEPE, Vesile ÜNVER, Ükke KARABACAK

Comparison of Laparascopic and Open Adrenalectomy

Onur DULGEROGLU, Tayfun BİLGİÇ, Mehmet HACİYANLİ