Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı öğrenme ortamında öğrenme stillerine uygun geliştirilen etkinliklere yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi1

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, matematik dersinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme stillerine uygun geliştirilen etkinliklere yönelik öğrencilerin görüşlerini incelemektir. Çalışmada 8 aşamalı 4MAT sistemine uygun geliştirilen etkinliklerin uygulanması 19 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin etkinliklere yönelik görüşlerini belirlemede, açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin görüşlerinin analizinde ise betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Öğrenciler etkinlikler ile öğrenme sonucunda; öğrenci odaklı ders, üst düzey bilişsel beceriler, uygulama, ilişkilendirme, bilgisayar destekli öğrenme ve grupla çalışma gibi süreç ve becerilere yönelik çoğunlukla olumlu görüşler belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate student views on activity developed according to learning styles within a constructivist learning environment for a mathematics course. 19 high school students participated in the study and carried out the activities developed in line with the 4MAT system, which includes 8 instructional events. In order to identify students' views on the activities, a questionnaire with open-ended questions was administered. For the analysis of student views, descriptive analysis method was preferred. At the end of their learning experience using the activities, the students expressed predominantly positive views about processes and skills such as student centred lessons, higher order cognitive skills, application, association, computer assisted learning and group study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :