Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işbirlikli öğrenmeyle görsel sanatlar dersini işlemenin öğrencilerin başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Görsel Sanatlar dersinde işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerinin öğrencinin başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Evreni Diyarbakır ili olan araştırmanın örneklemi, Şehit Polis Mehmet Erçin İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencileridir. Araştırma, deneysel desenin öntest-sontest kontrol grup modelinden yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmada Görsel Sanatlar dersinin “Eser Analizi” ünitesi deney grubunda İşbirliğine Dayalı Öğrenme yöntemine göre, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemine göre işlenmiştir. Başarıyı ölçmek için geliştirilen başarı testi öntest, sontest, ve kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan, İşbirliğine Dayalı Öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubu arasında başarı testinin öntest sonuçları bakımından anlamlı derecede farklılık görülmemesine rağmen öğrencilerin sontest sonuçları bakımından dersteki başarıları arasında Deney Grubu lehine önemli bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca deney grubunda bu yöntemle işlenmiş olan dersin öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya ilişkin puanları, geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study; to designate the effect of Cooperative Learning on students success and retention of the learnings towards the Visual Arts Lesson, in primarly school. The population of the research is Diyarbakır province, the sample is Şehit Polis Mehmet Erçin primary school. The experimental pattern of the research is based on pre-test and last-test control group model. In the aim of teaching the subject “Artwork analysis” that in the Visual Arts lesson is taught to test group by using Cooperative Learning, to control group by using traditional training.A success rate test is prepared to measure the success is aplied as pre-test, last-test and retention test to the students. According to results of the pre-test, there isn’t a significant difference beetwen test group and control group but according to results of the success and retention test, there are significant differences beetwen test group and control group in favor of test group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :