Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 3.sınıflarda türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora Öğrencisi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ilköğretim okullarında uygulanan 3. sınıf Türkçe Dersi Öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, 3.sınıf öğretmenleriyle görüşme metodu ile elde edilmiştir. Görüşme sırasında kaydedilen görüşler ayrıntılı bir biçimde incelenerek değerlendirilmiş ve belirtilme sıklıklarına göre sıralanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin, Türkçe Dersi Öğretim Programının uygulanmasında sınıf mevcutlarının kalabalık olması ve buna bağlı olarak her öğrenciye yeterince zaman ayrılamaması, bilgisayar ve internet ağı başta olmak üzere araç- gereç eksikliği gibi bazı sorunlarla karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında Türkçe Dersi Öğretim Programının uygulanması ile ilgili bazı öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this research it is aimed to determine the problems that faced on applying 3rd classes Turkish Course Curriculum at primary schools by the point of view of teachers. The research datas has been realized by interview method with the teachers of third classes. The answers which are noted down during the interviews has been evaluated by analysing them detailed and listed in order by their frequency of bring out. According to the findings teachers face some problems about applying of Turkish Course Curriculum, like overcrowded classes and according to this not to be able to spare enough time to each student, lack of instruments and materials headed by not to have computers and internet connection. In the light of the findings some suggestions developed about applying Turkish Course Curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :