Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2006 öğrenci seçme sınavı (öss) kimya sorularının kapsam ve düzey yönünden değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ÖSS 2006 Kimya soruları kapsam ve düzey yönünden değerlendirilerek her bir soruyu çözmek için gereken kavram, ilke ve beceriler belirlenmeye çalışılmıştır. ÖSS 2006 Kimya soruları, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarının I. Sınıflarında okuyan toplam 193 öğrenciye uygulanarak her soru için madde güçlüğü belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, katlı oranlar kanunu, kimyasal bağlar ve organik kimya ile ilgili soruların kavramlar arası ilişki, yorum ve üst düzeyde işlem yeteneği gerektirdiği anlaşılmaktadır. Bunun yanında, soruların ortaöğretim kimya programına kapsam ve düzey açısından uygun olduğu, bazı konulardan soru gelmemekle birlikte programdaki konulara göre genelde eşit bir dağılım gösterdiği ve soruların zorluk dereceleri ortaya konulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, chemistry questions asked in 2006 university selection and placement tests (ÖSS) evaluated in terms of content and level. Besides this; skills, principles and concepts necessary for each question are tried to determine. For this aim, chemistry questions asked in ÖSS 2006 have been applied 193 elementary school and mathematics teacher training program students of Faculty of Education in Adıyaman University. The results showed that especially questions related to “Law of Multiple Proportions”, “Chemical Bonds” and “Organic Chemistry” require relationship between concepts, comments and highly cognitive skills.In addition, the chemistry questions asked in ÖSS 2006, have conformity with secondary education chemistry curriculum in terms of content and level. Questions have almost equal distribution according to the curriculum subjects in spite of some subjects from curriculum having no question in exam and the questions’ item difficulty were determined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :