Yıl 2017, Cilt: 27 Sayı : 1 Sayfalar 21 - 29 2017-03-31
Comparison of Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression for Prediction of Live Weight in Hair Goats
Kıl Keçilerinin Canlı Ağırlık Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Suna AKKOL,Aslı AKILLI,İbrahim CEMAL
21 261

Anahtar Kelimeler

Alpar R (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara, 853p.
Birincil Dil
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Suna AKKOL
Aslı AKILLI
İbrahim CEMAL