Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yükseköğretim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimsel kanıta ulaşmak: biyomedikal veri tabanları ile ilgili derleme

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi2, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı3
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda yüksek öğretimde eğitim, eğitici merkezli olmaktan öğrenci merkezli olmaya doğru yön değiştirmektedir. Bu değişime bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve çevrimiçi olarak ulaşılan bilginin fazlalığı hız kazandırmaktadır. Ancak internet üzerinden ulaşılan bilginin fazlalığı ve çoğu zaman kaynakların belirgin olmaması güvenilir kanıta ulaşmakta zorluklar yaratabilmektedir. Kanıta dayalı karar vermede ve problem temelli eğitimde bilgi kaynağı olarak veri tabanlarının nitelikli kullanımı vazgeçilmezdir. Yüksek öğretimde müfredata en iyi bilimsel kanı ta nereden ve nasıl ulaşılacağına dair eğitimlerin de eklenmesi gerekmektedir. Bu makalede önemli tıbbi veri tabanları ve bu veri tabanlarının özellikleri incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Over the last decade higher education has shifted from the teacher centered delivery of information towards a student centered problem based learning approach. This shift was made possible by the increasing availability of scientific information from online resources. However, the amount and often ambiguous information provided by the internet poses a challenge to find the best available evidence. Consequently, a new area of learning has to be added to the curricula of higher education: Where and how to search for the best evidence available. This article reviews the most important medical databases and their features. The skilled utilization of these databases as a source of information is indispensable for problem based learning and evidence based decision making in medical education today.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :