Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2007 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa merkez bankası ile tcmb’nin bağımsızlıklarının karşılaştırılması ve ekonomiye etkileri

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Rogoff’a göre ekonomi politikalarındaki degisiklik ekonomik degiskenleri dalgalandırır. Uzun dönemde, ekonomi politikalarının sonuçları çıktıyı artırmadan enflasyon oranındaki dalgalanmayı artırır. Enflasyonda görülen bu istikrarsızlık, para politikasını yürütme görevi bagımsız bir temsilciye delege edilerek asılabilir. Bu çalısmanın hipotezi merkez bankasının bagımsızlıgı fiyat ve çıktı istikrarını artırdıgı yönündedir. Çalısmada TCMB’nin ve ABM’nin yasal bagımsızlıgı Rogoff’un teorik çerçevesine dayalı olarak incelenmistir. Buna ek olarak hem TCMB’nin hemde ABM’nın bagımsızlıgı Cukierman, Webb, Neyapti ve Cukierman indeksi kullanılarak ölçülmüstür. Ampirik test sonucunda TCMB’nin bagımsızlıgı ile enflasyon arasında negatif iliski bulunmustur. Bununla birlikte çıktı istikrarı açısından bir iliski bulunmamıstır. Diger taraftan ABM’nın bagımsızlıgının artmasına karsılık hem çıktıda hemde fiyatlarda istikrarsızlık artmıs oldugu gözlenmistir.

Özet İngilizce :

According to Rogoff, economic variables may fluctuate due to changes in economic policies. In the long run, economic policies result in increases in fluctuations in inflation rate without increasing average output level. From the perspective of Rogoff, problems regarding inflation instability can be overcame by giving the authority of making monetary policy to an independent institution. This study analyzes “legal independence” of the CBRT and ECB according to the theoretical framework developed by Rogoff. In addition, we tested independence of the CBRT by using Cukierman, Webb, Neyapti and Cukierman index, After the test we concluded that therehas been negative relation between CBRT independence and inflation.In the other side, By increasing the independence of ECB, inflation and output instability was increased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :