Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yahudi ideası: kral mabedinden kral devlete

Yazar kurumları :
Karabük Ü. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Yahudiliğin temel sorunu haline gelen bir süreci ele almaktadır. Konu itibari ile Yahudiliğin dünyaya ve dünya ötesine bakış açısını yansıtmaktadır. Bu, aslında Yahudi düşünce tarihinin genel anlamda analizi demektir. Gerçi araştırmanın yoğunlaştığı husus tam anlamıyla bir düşünce tarihi değildir. Ancak alan itibariyle Yahudiliğin doğrudan yapısını inceleyen bir duruma haizdir. Araştırmada ilk olarak Yahudiliğin kurumsallaştığının bir göstergesi olan Kral Süleyman'ın inşa ettirdiği mabed; önemi, konumu ve etkisi gibi hususiyetleriyle tarihsel bir çerçevede ele alınmış, nihayetinde Kral Devlete doğru giden bir Yahudi düşüncesine yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The study focuses on a process that has become the main problem of Judaism. As the subject, this article is reflectiton the world and the beyond world of the point of view of Judaism. This actually means that the analysis in general terms the history of Jewish thought. Although concentrated in the research issue is not exactly a history of thought. But this article examines the structure of Judaism directly. Firstly in this research discusses King Solomon's temple which was built as an indicator of Judaism is institutionalized and the idea of Jewish towards to King State.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :