Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk dili sıfat-fiilli yapı tipolojisinin japon, kore ve macar tipolojileri ile karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, dünya dillerinde önemli bir yere sahip olan sıfat-fiilli yapıların tipolojilerini inceledik. Bunu yapmaktaki amacımız, Türk Dili Tipi Sıfat-fiilli Yapı tipolojinsin dünya dilleri arasındaki yerini tespit etmek ve benzer tipolojiler ile karşılaştırmaktır. Türk dili ile akraba olduğu varsayılan Japon, Kore ve Macar dillerini, sıfat-fiil tipolojileri açısında analiz ederek Türk Dili Tipolojisi ile olan benzerlikleri ortaya koymaya çalıştık. Sıfat-fiil tipolojisini analiz ederken, Chomsky'nin Üretken-Dönüşümlü Dil Bilgisi ve Yönetim ve Bağlama Kuramı'ndan faydalandık. Dilin yapısal olarak incelenmesi gerektiğini ileri süren Chomsky, derin yapı ve yüzey yapı kavramları ile taşınım ve dönüşümün bütün diller için kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu gösterdi. Biz de bu çalışmada ad öbeği taşınımı ve boşluk kuramı ışığında, sıfat-fiilli yapı tipolojilerini karşılaştırmalı olarak ele aldık ve Türk, Japon, Kore ve Macar dilleri arasındaki şaşırtıcı benzerliği, öbek yapı ve söz dizimi seviyesinde tespit ettik.

Özet İngilizce :

In this present study, we dealt with relative clause typologies in the world languages in general and Turkic Type Relative Clause typology in particular. By doing this, we compared Turkish relative clause construction with Japanese, Korean and Hungarian ones, which are all considered in Uralic and Altaic Language Family. In doing this, we made use of Chomskian theories called Generative-Transformational Grammar and Governement and Binding Thoery. As is known, Chomsky declared that all languages have the same typolgy in the Deep Structure. The changes among languages are witnessed in Surface Structure. There is a transformation between deep structure and surface structure. It means that, a noun pharse can be moved to another place leaving an empty place behind by constructing a chain between the empty place and its antecedents (moved element). When we compared Turkic type relative clause typology with Japanese, Korean and Hungarian, we amasingly saw that the strategies are the same in these langauges.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :