Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nedîm'in şarkılarında beş duyu

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

“Nedîmâne” denilen yeni bir söyleyiş tarzının geliştiricisi olan XVIII. yüzyıl Dîvân Şairi Nedîm’in ifade ediş kudreti, yerli malzemeyi ustaca kullanması, şuh ve nazik edâsı kaynakların ittifak ettiği özelliklerindendir. Ayrıca Klasik Şiirimizin “yaşadığı zamanı şiirin konusuyla en fazla ilişkilendiren” şairlerindendir. Üslubundaki alışılagelmiş soyut mecaz, teşbih ve çağrışımları somutlaştırarak anlatma yolunu seçmesi şiirini “realite”ye yaklaştırmıştır. Nedîm’in kendisine farklılık kazandıran bu tavrı, adıyla en çok anılan “Şarkı”ları esas alınarak incelenmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Classical Ottoman poet Nedim who is the developer of a new style utterance of "Nedîmâne” in XVIII. century is one of the most important features are express the power of leaving, the ingenious use of local materials, lively style. Moreover, he is known as “live up to the time associated with the poem about the poet” in our classic poem. In the usual style of abstract metaphor, simile and associations to choose the way of a concrete poem about making the reality has close to. In this article will be studied of basis on Nedim’s poetry that earned him the difference courtier referred to by name.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :