Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Musahipzade celâl’in dramlarında yapı

Yazar kurumları :
Aksaray Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Musahipzade Celâl, Türk tiyatrosunun önemli oyun yazarlarından biridir. Tarihî oyunlarından Köprülüler ve Lale Devri ile dramlarından Gülsüm ve Selma adlı oyunlarındaki dramatik yapı bu yazıda incelenecektir. Dramatik yapı, "ana Kalıp", "kararlılık hali/ateşleyici sebep", "gelişim", "serim", "çatışma", "kriz", "düğüm", "doruk nokta" ve "final" (çözüm) aşamalarıyla ele alındığında oyunların seyircide merak ve heyecan duyguları uyandırmada bazı zayıf yönleri olduğu görülebilir. Ayrıca yazarın dramlarında da tarihî oyunlarında da oyun kahramanları tip özellikleri ile öne çıkarlar. Bu durum seyircilerin dramatik yapıyı yakalamasını sağlar. Ayrıca seyircinin merak ve heyecan duygularını uyandırmaya yardım eder.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Musahipzade Celâl is one of the most important play writers of Turkish theater. In his historical plays Köprülüler and Lale Devri and his dramas Gülsüm and Selma dramatic structure will be examined in this paper. When this plays evaluate with the dramatic structure's phases, the "main mold", "stuation of determination/ detonator lead", "development", "conflict", "crisis", "node", "peak point" and "final" (solution), can be seen this plays has some weaknesses features. In addition, in the author's historical plays and dramas the heroes of the plays arise type properties. This sutiation does that audience capture the dramatic action. In addition it helps for arouse feelings curiosity and excitement of the audience.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :