Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

102.6b 62.9b