Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesnevilerdeki hasb-i hâl bölümleri ve tâcî-zâde cafer çelebi nin heves-nâmesi ndeki hasb-i hâller

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Mesnevi nazım şekli divan şiirinin önemli nazım şekillerindendir. Divan edebiyatı döneminde bu nazım şekliyle yazılmış farklı içerik ve türde eserler bulunmaktadır. Mesneviler arasında kurgusu, içeriği, dili ve üslubu açısından değişik özellikler taşıyan örnekler de vardır. Söz konusu örneklerin ele alınıp incelenmesi mesnevi nazım şeklinin ve bu nazım şekliyle yazılmış türlerin tanımlanabilmesi açısından önemlidir. Bazı mesnevilerde alışılmış bölüm başlıkları yerine başka başlıklar kullanılmıştır. Hasb-i hâl başlıklı bölümler de bu tür bölümlerdendir. İçinde hasb-i hâl bölümleri bulunduran mesnevilerde bu bölümlere çeşitli işlev ve amaçlarla yer verilmiştir. Tâcizâde Cafer Çelebi'nin kimi özellikleri nedeniyle özgünlük iddiası taşıyan Heves-nâme'si de içerdiği hasb-i hâl bölümlerinin hacmi ve çokluğuyla dikkat çeker. Makalemizde bazı mesnevilerdeki hasb-i hâl bölümlerini genel olarak değerlendirdikten sonra Cafer Çelebi'nin Heves-nâme'sindeki hasb-i hâllerin özellikleri üzerinde duracağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Masnawis are of important genres of diwan poetry. There are many works of different contents written with this genre. Among them, there are variety of samples that have different contents, set-ups, and use of language. Assesments of those works are important in uderstanding the masnawi genre and works written with this genre. Some masnawis use peculier section headings. Hasbihals are one of them. These hasbihals serve different funtions and purposes in those masnawis. Tacizade Cafer Chelebi's Hevesname, which claims to be original due to some peculiarities, requires special attention for the volume and abundance of its hasbihal sections. In this paper, after having a general assesment of hasbihal sections of some masnawis, we will examine the hasbihal sections of Cafer Chelebi's Hevesname.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :