Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinden örneklerle mübalağa sanatının mizahla ilişkisi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Mizah pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da en önemli konulardan biridir. Mizah yazar ve şairleri, ister gülmece isterse yergi nitelikli olsun, mizah yaparken bazı yöntem ve araçlara başvurmuşlardır. Bu yöntem veya araçlardan biri de mübalağadır. Bu çalışmada divan şairlerinin şiirlerinde mübalağa sanatı içeren beyitlerden örnekler seçilerek bu sanatın mizah ile ilişkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, söz konusu örnek beyitlerin tespiti için 15. ve 18. yüzyıllar arasında yaşamış 15 şairin divanı taranmıştır. Ayrıca başka kaynaklarda rastlanan beyitlerden de örneklere yer verilmiştir. Hükümdar ve diğer devlet büyüklerinin, sevgilinin, âşığın nitelikleri, şairlerin şairlikleri, mevsim tasvirleri, devlet büyüklerinin kasırları ve diğer bina tasvirleri ile şairlerin bazı durumlara ilişkin tutumlarının mübalağalı biçimde anlatıldığı beyit örnekleri kendi içinde gruplandırılarak, bu beyitlerde mübalağanın niteliği ve ortaya çıkan mizah üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Humour is one of the most important subjects in also literature as it is in many other fields. Humour writers and poets use some methods and tools, either comical or satirical, while they write humour. One of those methods and tools is hyperbole. As a result, exaggeration which is used in daily language and takes over a basic function in humour formation is also a literary device at the same time. In this paper, the relationship between device and humour has been tried to be evaluated through examples of beyits providing hyperbole art in poems of divan poets. For this purpose, divans of fifteen poets who lived in between 15th and 18th centuries have been scanned for the detection of beyit examples in question. In addition, the beyits found in other works have been given place. Features of exaggeration and humour coming out in the beyit examples in which padishas' and men of states', lover's and the beloved one's characteristics, poets' poetry, descriptions of season, state officers' manor houses, descriptions of building and poets' attitudes towards some situations are mentioned in an exaggerated way, have been focused by classifying these beyits within themselves.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :