Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmet cevdet paşa’nın dil bilgisi kitapları üzerine

Yazar kurumları :
Yakın Doğu Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmet Cevdet Paşa, Türk tarihi için olduğu kadar Türk dil bilgisi tarihi bakımından da son derece önemlidir. Türk diline batılı unsurların girmeye başladığı dönemde yazılmış bütün dil bilgisi kitapları için bir öncü olmuştur. Aynı zamanda dilimizin öğrenilmesi, yeni kavramların karşılanması konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkın giderilmesi, Arap alfabesinde yenilikler yapılması gibi pek çok konuyu ele almıştır. Cevdet Paşa'yla birlikte Tanzimat Dönemi dil öğretimi açısından önem kazanmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, aldığı medrese eğitimi ve içinde yetiştiği kültür çevresi sebebiyle Arap dilinin etkisinde kalmış olmakla birlikte, Türkçenin bir eğitim dili olarak gelişmesi, zenginleşmesi ve sadeleşmesi konularında çok büyük çabalar harcamıştır. Batı tarzı ilk dil bilgisi kitaplarının yazarı olan Ahmet Cevdet Paşa, kendisinden sonrakilere örnek olmuştur. Cevdet Paşa'nın dil bilgisi kitapları Türkçenin Arapça ve Farsçadan arınmaya çalışmasını ve Türkçenin Arap alfabesiyle kullanılması sırasındaki problemleri de ele alır. Türkçede bulunmayan kategoriler Türkçe kelimelere de uyarlanmış ve bu uyarlamada Arap gramerinin etkileri de görülmüştür. Türkçe kelimelerin yapıları belirtilirken Arapçanın sistemi ele alınmıştır. Hatta dil bilgisi kitabı hazırlama konusunda bir tarz geliştirmiştir. Cevdet Paşa'dan sonra bu konuda yazılan eserlerde yazarların üsluplarına göre bir sistem oluşturulmaya çalışılsada belirli konularda yine Cevdet Paşa'yı örnek almışlardır. Ayrıca Türkçenin bir eğitim dili olarak gelişmesi hususunda da büyük çabalar harcanmıştır.

Özet İngilizce :

Ahmet Cevdet Pasha, Turkish history, as well as in terms of the history of Turkish grammar is extremely important. Western elements to enter the Turkish language is written at the beginning has been a pioneer for all the grammar books. At the same time to learn our language, written language, the language of the new concepts to meet the difference between the elimination of speech, has addressed various issues such as driving innovation in the Arabic alphabet. Western elements to enter the Turkish language is written at the beginning has been a pioneer for all the grammar books. Pasha, the only language for writing the book not only our language to learn, meet new concepts that come with the Westernization of the difference between the elimination of written language as colloquial Arabic alphabet, has addressed various issues such as driving innovation in a team. Grammar books written in terms of grammar, has pioneered the use of terms. Cevdet Pasha has gained importance with the Tanzimat period in terms of language teaching. Ahmet Cevdet Pasha, the madrasa education and the culture was grown due to trans while under the influence of the Arabic language, Turkish language as a teaching language development, enrichment and spent great efforts on purifying. Western-style, the author of the first language, Ahmet Cevdet Pasha, the sample itself was next in line. Cevdet Pasha, Turkish schools, the learning of grammar books, speaking the language to consider the difference between the written language, the operation of cleansing Turkish, Arabic and Persian, and it refers to the problems which is used with Arabic alphabet by Turkish.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :