YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MENKUL KIYMETLER BORSASI ENDEKSİNİN DEĞİŞİM YÖNÜ TAHMİNİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÖRNEĞİ

Bu çalışma yapay sinir ağları yönteminin menkul kıymetler borsa endeksinin değişim yönünü tahmin etme başarısını incelemeyi amaçlamaktadır. Tahminde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) verilerinden oluşturulan ver her biri 150 gözlemden oluşan iki örneklem kullanılmıştır. Sonuçlar yapay sinir ağlarının endeks değişimlerinin yüksek yüzdesinin doğru tahmin ettiğini göstermektedir. Sözkonusu performans özellikle beş günlük periodda daha yüksek çıkmıştır. Oysa birçok çalışmada geleneksel yaklaşım olarak bir sonraki gün değeri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre yapay sinir ağları ile daha etkin tahmin yapabilmek için farklı zaman periodlarının dikkate alınması önemli olmaktadır

FORECASTING STOCK INDEX MOVEMENT WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE CASE OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE

This study aims to examine performance of artificial neural networks (ANN) in forecasting stock market index movement. The forecasting is based on two samples of Istanbul Stock Exchange (ISE) data and each consisting of 150 observations. Forecasting performance is assessed in one, five and ten day periods. Results show that ANN gives high percentage of correctly forecasted signs. This performance is particularly evident in five days period, while conventional approach mostly uses next day forecasting. These results imply that for more efficient forecasting with ANN use of different time periods is important

4636 1999

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ: 2001-2011 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ayhan AYTAÇ, Umut AKDUĞAN

TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE MİKROKREDİ UYGULAMALARI

Gürkan ATEŞ, Eren ÖĞÜTOĞULLARI

GLOBAL KRİZ GÖLGESİNDE DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ (TURNAROUND MANAGEMENT) VE KRİZ DÖNEMİ FİNANSAL YÖNETİMDE MOODY’S ANALITICS’İN EDF (EXPECTED DEFAULT FREQUENCY) MODEL YAKLAŞIMI

Vahit Ferhan BENLİ

OKULÖNCESİ EĞİTİME YÖNELİK RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Özlem KÖRÜKÇÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE MENKUL KIYMETLER BORSASI ENDEKSİNİN DEĞİŞİM YÖNÜ TAHMİNİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÖRNEĞİ

Kamalbek KARYMSHAKOV, Yzat ABDYKAPAROV

TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN ANALİZİ

Ebru ÇAĞLAYAN, Burak GÜRİŞ, Zamira ÖSKÖNBAYEVA

İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAVRAMLARININ KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

Funda NALBANTOĞLU YILMAZ, Yeşim ÖZER, Meltem ACAR

YENİ PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ (FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME, PERFORMANS KARNESİ VE EKONOMİK KATMA DEĞER) ENTEGRASYONU VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Şükran GÜNGÖR TANÇ

VELİMEŞE KASABASINDAN DERLENEN BİR KÖROĞLU ANLATMASI

Nursel ÖZDARENDELİ

GEÇ - OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLAR - MUSTAFA KEMAL VE TÜRK ÖZGÜRLÜKÇÜ HAREKETİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Baran DURAL