VİYOLONSELDE YAYIN VE EKOLLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bu çalışmada, yayın tarihsel gelişimi, bu gelişim sürecinde oluşan yay tutuş ekolleriyle günümüz yay tutuşunda gelinen noktalar karşılaştırılarak incelenmiştir. Uzun bir tarihi geçmişi olan viyolonselin gelişiminde çalgı ekollerinin belirleyici özellikleri olduğu söylenebilir. Bu ekollerin viyolonsele özgü yol ve yöntemler içerdiği düşünülmektedir. Bu yöntemlerin bulunması ve olgunlaşması ise yüzyıllar almıştır. Viyolonselin tutuş pozisyonlarının ve yayın geçirdiği evrimler ve gelişmelerle beraber ekollerin tarih boyunca viyolonselin ve yay tekniklerinin gelişimine katkısı olduğu söylenebilir. Geçmişte ve günümüzde kültürlerin farklılığı, ekollerin önem verdiği noktaların da farklılaşması sonucunu doğurmuş, icracı bestecilerin döneminin sona yaklaşması ve ulusal beste ekollerinin gelişmesi ve gelişim yönleri de icra ekollerindeki anlayışları etkilemiştir. Dolayısıyla bu inceleme yayın tarihsel gelişiminin ve bu gelişim sürecinde oluşan farklı ekollerin tanınmasına ve günümüz yay tutuşunun nasıl oluştuğu konusunu aydınlatmasına olanak sağlayacaktır.

HISTORICAL DEVELOPMENT OF BOW AND SCHOOLS OF PERFORMANCE AT CELLO PLAYING

In this study, historical development of bow, holding techniques during this development and present situation of bow hold were compared and analyzed. It can be said that the schools of performance have an important role on the development of cello, which has a long historical background. It is thought that these schools have specific ways and methods for cello. It took hundreds of years to find out and improve these methods. It can be said that, the schools of performance have contributed to the development of cello and bow techniques with the help of evaluations of bow and cello hold position and improvements throughout the history. In the past and present, cultural differences have caused a differentiation of the points that were focused on by schools of performance and that performer composers came to a close and development of national schools of compositions and the ways of their development effected the understanding of the schools of performance. Thus, this analyze will enable to recognize the historical development of bow and different schools of performance formed during this development process and lighten how contemporary bow hold have been formed.