KIRKLARELİ (KIRKKİLİSE) RUM MEKTEBİ’NDEN VALİ FAİK ÜSTÜN İLKOKULU’NA BİR EĞİTİM BİNASININ HİKÂYESİ (1905-2005)

Eski binasının hangi tarihte yapıldığı bilinmeyen Kırkkilise (Kırklareli) Rum Mektebi, 1903 yılında Rum Mektebi Rüşdiyesi olarak yeniden inşa edilmiştir. Bina, geçmişte olduğu gibi bugün de bulunduğu çevrenin siluetindeki en belirgin mimari unsurdur. Yapıldığı dönemdeki diğer Rum okullarıyla benzer bir tasarım anlayışıyla inşa edilmiş olan bina, anıtsal giriş cephesindeki antik öğeleriyle, Neo-Klasik üslubun izlerini taşımaktadır. Bina, Rum Mektebi ve 1905 yılından sonra Rum Mektebi Rüşdiyesi olarak 1922 yılına kadar eğitim vermiştir. Mudanya Anlaşması’ndan sonra Türk Devleti’ne devir edilen bina, 1939 kadastrosuyla devlet hazinesine geçmiştir. 1923-2005 yılları arasında Ziya Gökalp İlkokulu, Kırklareli Ortaokulu, Kırklareli Lisesi, Kırklareli Ticaret Lisesi ve en son Vali Faik Üstün İlkokulu olarak her zaman eğitim yapısı olarak değerlendirilmiş ve binlerce mezun vermiştir. Bina, 14 Aralık 2005 tarihinde geçirdiği yangınla çatı ve döşeme gibi ahşap elemanlarını kaybetmiş, kullanılamaz hale gelmiştir. 2014 yılında binanın “butik otel” olarak kullanılmak üzere restorasyon edilmesine izin verilmiştir. Bu çalışmada, Kırklareli şehrinde birçok eğitim kurumuna ev sahipliği yapan binanın tarihi incelenmiştir. Ayrıca binanın orijinal planları ve yapım süreci ayrıntılı olarak ele alınarak yapılacak restorasyon çalışmalarına katkıda bulunulmak istenilmiştir

FROM KIRKLARELI (KIRKKILISE) GREEK SCHOOL TO VALI (GOVERNOR) FAİK ÜSTÜN PRIMARY SCHOOL HISTORY OF AN EDUCATION BUILDING (1905-2005)

Kırkkilise (Kırklareli) Greek School, whose old building’s construction date is unknown, was rebuilt as Greek Junior High School in 1903. As it was in the past, the building is still the most prominent architectural element in the silhouette of its milieu today. The building, which was constructed in a similar design with the other Greek schools of its time, carries the traces of neoclassical style with its antique elements on the monumental entrance facade. The building provided education as Greek School and after 1905 as Greek Junior High School until the year 1922. The building, which was made over to Turkish State after the Armistice of Mudanya, was passed to the state treasury by the 1939 cadastre. It was always used as an education building as Ziya Gökalp Primary School, Kırklareli Secondary School, Kırklareli High School, Kırklareli Commercial High School and lastly Vali (Governor) Faik Üstün Primary School in the years 1923-2005 and produced thousands of graduates. The building lost its wooden elements like roof and plank flooring in the fire on 14 December 2005 and has become unusable. In 2014, the restoration of the building was permitted for its use as “boutique hotel”. In this study, the history of the building which hosted a lot of educational institutions was researched. In addition, the original plans and construction process of the building were examined in detail so as to contribute the future restoration works