İŞLEVSEL BİR METİN TÜRÜ OLARAK KULLANMA KILAVUZLARI

Küreselleşme sonucunda uluslararası ticaretin ivme kazanmasıyla teknoloji ürünlerinin farklı ülkelerdeki tüketiciler tarafından da talep edilmesi mümkün olmaktadır. Bu durum ürünlerin kullanma kılavuzlarının çevrilmesi ihtiyacını doğurmaktadır ve kılavuzların içeriğinin doğru ve işlevsel bir biçimde hedef dilde yeniden üretilmesi de önem kazanmaktadır. Bu nedenle kullanma kılavuzlarının ait oldukları ürünlerin tüketicilerin gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde hazırlanmaları ve ürünlerin işlevsel bir biçimde kullanılmalarını sağlamaları gerekliliği ön varsayımıyla bu çalışmada; kılavuzların yazılmaları ya da çevrilmeleri süreci, olası hatalı kullanımlar sonucu doğabilecek kazalar ile istenmedik durumların önüne geçilebilmesi ve bu çerçevede kullanma kılavuzlarının teknik bir metin türü olarak hangi özelliklere sahip oldukları ve içerikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır

MANUALS AS A FUNCTIONAL TEXT TYPE

The development of international trade as a result of globalization enables the demand of technological products by consumers in different countries, which necessitates the translation of manuals and therefore, accurate and functional reproduction of the content of manuals in target language becomes significant. Given the provision that the manuals should be prepared in a way to fulfill the needs of consumers and to enable functional use of these products, the present study aims to provide information regarding the preparation of manuals, the process of their translations, accidents emerging as a result of possible misuses, preventing unwanted conditions, and the characteristics and content of manuals as a technical text type