1990'LARDA TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE SEİA ve ABD YARDIMI

Sovyetler Birliği'nin dağılışı ile birlikte sona eren Soğuk Savaş döneminin ardından ABD, yeni uluslararası yapının tek süper gücü olarak, değişen uluslararası ortamın farklı koşulları ve uluslararası sistemdeki gelişmeler ekseninde politikalar üretirken, Türkiye ile ilişkiler bu yeni politika ve stratejiler içerisinde önem taşımaya devam etmiştir. 1990'larda, iki ülke ilişkilerinin güvenlik boyutu Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması(SEİA) çerçevesinde belirlenirken, anlaşmaya ve anlaşmada öngörülen Türkiye'ye ABD tarafından sağlanan yardımın nitelik ve niceliğine ilişkin sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Çalışmada, 1990'lar boyunca SEİA ve yardımlara ilişkin olarak ortaya çıkan bu sıkıntılar kronolojik olarak irdelenmeye, tarafların sorun karşısındaki tutumları değerlendirilmeye çalışılacaktır

TURKEY-US RELATIONS in the 1990s DECA and the US AID

After the collapse of the Soviet Union, the US as the only superpower of the new international structure, with in the framework of the new policies, importance to relations with Turkey continued to move. In 1990s, security dimension of the bilateral relations is determined with Defence and Economic Cooperation Agreement (DECA). But some difficulties have emerged in Turkey on the predicted assistance provided by the US. In this study, these problems that arise relating to DECA and aid during the 1990s and the parties' attitudes toward the problem will be examined chronologically