Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal cinsiyete bağımlı insani gelişme endeksi ile türkiye’de 1999 ve 2002 yılları için seçmen kararlılığının ölçümü üzerine bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türk İstatistik Derneği1
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

1950'li yıllardan itibaren çok partili hayata geçişle birlikte, toplumsal muhayyiledeki devlet algısı önemli bir değişikliğe uğramasa da modernleşme sürecini etkileyen aktörler arasına toplum da katılmış, toplumsal talepler siyasetin şekillenmesinde belirleyici olmaya başlamıştır. Bir ülkedeki seçmenlerin siyasi tercih ve eğilimleri; toplumun demokratik birikimi, kurumlaşması, kültürü, refah düzeyi, ekonomik gelişmesi, yaşanan ekonomik dalgalanmalar, siyasi partilerin yapılanmaları ve işleyişi gibi pek çok ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler ile korelasyona sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye'de 1999 ve 2002 yıllarında gerçekleştirilmiş olan genel seçimler sonucunda siyasi partilerin almış olduğu oy oranları ile birlikte sadece sürekli olarak o ilde yaşayan nüfus oranları dikkate alınarak illerin oluşturduğu kümeleme; illerin siyasi parti kategori oylarına göre yine iller düzeyinde önemli bir gösterge olan toplumsal cinsiyete bağlı insani gelişme endeksi ile birlikte değerlendirildiğinde, illerin nasıl bir homojen yapı gösterdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. İller toplumsal cinsiyete bağlı insani gelişme endeksi ile birlikte eşik değerlerine göre oluşturulan sınışama bazında farklı bir gruplama gösterirken, oluşturulan 4 siyasi parti kategorisine göre de farklı bir gruplama yapısı sergilemektedir.

Özet İngilizce :

Form 1950 multi-party life with the transition, the social imagination of the public preception of an altered although the modernization process that affect the actors among the communities that have joined the social demands of politics in shaping the marker has become. In a country that voters' political preferences and trends; society's democratic experience, institutions, healing, political party structures and funtions and many other economic, social and cultural factors have a correlation. In this study, in Turkey in 1999 and 2002 conducted the general elections as a result of the political parties have taken the votes with only constant that provinces in the population ratios by taking into account the province formed by the clustering and the province's political parties category, voting according to the still at the provincial level an important indicator of the social with gender-related human development index was evaluated, the province has shown how a homogeneous structure were to be put forward. Gender-related human development index for provinces with thresholds established by different groups on the basis of classification, while the four political parties formed a group structure on different categories according to the shows.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :