Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oecd ülkelerinde rekabet gücünün nedensellik ilişkisi: ampirik bir analiz

Yazar kurumları :
SAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1, SAÜ SBE İktisat ABD2
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada dış ticaret ve rekabet gücü teorisyenlerinin ileri sürdüğü ulusal rekabet gücünü belirleyici bazı faktörler ile OECD Sekreteryası tarafından yayınlanan ulusal rekabet gücü göstergesi arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü tahmin etmek maksadıyla analiz için yeterli verileri temin edilebilen her bir OECD ülkesi için Granger Nedensellik Testleri uygulanmış ve bu testlerin sonuçları değerlendirilmiştir. Bahse konu testler neticesinde analize konu olan çoğu faktörün OECD ülkelerinde genel olarak rekabet gücüne neden olduğu tespit edilmesine karşın bazı parametreler için teorik beklentilerin aksini gösteren sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu şekilde tezat bir ilişkinin mevcudiyetinin ulusal rekabet gücünün tüketici fiyatlarına dayalı reel efektif döviz kuru gibi kısıtlı bir göstergeye indirgenemeyecek kadar karmaşık bir kavram olması ndan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, Granger Causality Tests are applied to estimate the direction of the causality relationships between the national competitiveness indicator published by OECD Secretary and some theoretical factors claimed to have been determining the national competitiveness for each OECD country which has enough data to be analyzed and then results of these tests are interpreted. As a result of these tests, it is found that many factors mentioned before generally cause the national competitiveness but some of the parameters have results contrary to the theoretical expectations in OECD countries. National competitiveness is such a complicated concept that it can not be reduced to a limited indicator like a real effective exchange rate based on the consumer prices, so it is thought that the reason of these contrasting results is due to this fact.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :