Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Negatif dışsallıkların önlenmesinde çevresel vergiler: türkiye ve oecd ülkeleri karşılaştırması

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
780
DOI :
Özet Türkçe :

Dışsallık, bir ekonomik birimin üretim veya tüketim faaliyetinin üçüncü kişilerin üretim veya tüketim faaliyetlerini fayda artışı/azalışı, maliyet artışı/azalışı şeklinde etkilemesidir. Çevre kirliliği sonucu oluşan dışsallıklar zaman içerisinde hem kamu hem de piyasa aracılığıyla çözümlenmeye çalışılmıştır. Kamu çözümleri içerisinde bir vergi çözümü olarak yer alan çevresel vergiler ise tüm dünya ülkelerinde kabul gören bir araç haline gelmiştir. Bu çalı şma ile Türkiye ve diğer OECD ülkelerindeki çevresel vergilerin yıllar itibariyle gelişimi incelenerek ülkeler arasında karşılaştırmalı analizlere yer verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Externality, an economic unit of production or consumption activity by third parties for the production or consumption activities increase/decrease, cost increase/decrease in its affect on the form. Externalities which arise as a result of environment pollution try to be solved by public and market. Public solutions as the solution to the environmental tax is a tax in all countries of the world has become an accepted tool. In this study, we examine environment taxes development over years for Turkey and other OECD countries, and display comperative analysis between cross countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :