Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticaret ve turizm eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin okul deneyimi derslerine yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Okullarda uygulamalı olarak verilen Okul Deneyimi I ve II dersleri öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmalarında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmada; Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde okuyan ve okul deneyimi I-II derslerini alan öğrencilerin okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi son sınıflarında okuyan toplam 405 öğrenci araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında daha önce geliştirilen “Okul Deneyimi Dersler Tutum Ölçeği (ODDTÖ)” kullanılmıştır. Yapılan Varyans Analizi testi ve t testi sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğrencilerin okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarında cinsiyetlerine, okudukları bölüme ve akademik başarı düzeylerine göre bazı ifadelerde anlamlı bir farklılıklar tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

School practice I and II course offered at school in an applied manner is regarded as an important factor in preparing the candidate teachers for the profession of teaching. This study aims to measure the attitudes of students towards School practice courses. The population of the study is comprised of 405 students at Gazi University, Faculty of Commerce and Tourism Education. In data collection, “School Practice Attitude Scale” was employed. Variance Analysis and t test are used to in this study. It has been found out that there are significant differences in statements on gender, department and academic achievement level among the students who participated in the study

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :