Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kozmetik ürün pazarlamada yeni bir imkan: elektronik ticaret

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

En yaygın kullanımı İnternet üzerinde görülen elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama ve satışı ile satış sonrası hizmetlerinde yeni ve yaratıcı açılımlara neden olmaktadır. Elektronik ticaretin sağladığı imkanlardan en çok yararlanan alanlardan biri de kozmetik ürünlerdir. Kozmetik ürünler, doğaları gereği görme, dokunma ve koklama gibi insan duyularına hitap etmektedirler. Dolayısıyla, bu duyuları etkileme konusunda son derece kısıtlı imkanlara sahip olan elektronik ticarete konu olmaları açısından özel koşulların sağlanması gerekmektedir. Dünyada ve ülkemizde kozmetik ürünlerin elektronik ortamda tanıtımı ve satışı, büyüklüğünü ve önemini giderek artırmaktadır. Bu çalışmada, kozmetik ürünlerin İnternet üzerinden pazarlanması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmakta ve öneriler sunulmaktadır. 

Özet İngilizce :

Electronic trade that is conducted mostly on the İnternet, might have some new and innovative elaborations on promoting, marketing, selling and after-sales servicing of goods and services. Cosmetics are among the products affected most widely by the opportunities of electronic commerce as an enabler. Cosmetics, by their nature, appeal to the basic human emotions as seeing, smelling, and touching. Therefore, some special conditions should be provided for cosmetics in order to let them subject to electronic commerce which has a very limited facilities to attract those emotions. The exercise of promoting and selling of cosmetics on electronic environment is getting extended and gaining more importance all over the world and in our country, as well. In this study, the basic issues which are needed to be regarded are discussed in marketing cosmetics on the İnternet.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :