Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Language and Linguistic Studies

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Model of classification of phonemic and phonetic negative transfer: the case of turkish –english interlanguage with pedagogical applications

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

This article introduces a model of classification of phonemic and phonetic negative- transfer based on an empirical study of Turkish-English Interlanguage. The model sets out a hierarchy of difficulties, starting from the most crucial phonemic features affecting "intelligibility", down to other distributional, phonetic, and allophonic features which need to be acquired if a "near-native" level of phonological competence is aimed at. Unlike previous theoretical studies of predictions of classification of phonemic and phonetic L1 interference (Moulton 1962a 1962b; Wiik 1965), this model is based on an empirical study of the recorded materials of Turkish-English IL speakers transcribed allophonically using the IPA Alphabet and diacritics. For different categories of observed systematic negative- transfer and their avoidance of getting "fossilized" in the IL process, remedial exercises are recommended for the teaching and learning BBC Pronunciation. In conclusıon, few methodological phonetic techniques, approaches, and specifications are put forward for their use in designing the curriculum and syllabus content of teaching L2 pronunciation.

Özet İngilizce :

Bu makale, Türkçe-İngilizce Aradili üzerine yapılan deneysel bir çalışmadaki sesbilgisel ve sesbirimsel nitelikli olumsuz dil aktarımlarının sınıflandırılmasını öneren bir modeli tanıtmaktadır. Birinci dilden kaynaklanan bu olumsuz dil aktarımları önem ve önceliklerine göre derecelendirilmektedir. Bunlar Aradili konuşmada "anlaşılabilirliği" etkileyen en önemli sesbirimsel özelliklerden başlamaktadır. Daha sonra, ikinci dilde"anadili gibi" bir sesbilgisel yeti edinebilme amaçlandığı takdirde, kullanım dağılımlarına göre çevresel değişkenlik gösteren diğer sesbirim ve sesbirimcikler hiyerarşik olarak sıralanmaktadır. Birinci dil aktarımıyla ilgili geçmiş yıllardaki çalışmalarda kuramsal düzeyde tahmin olarak öngörülen ve bu temelde oluşturulan modeller mevcuttur (Moulton (1962a 1962b; Wiik (1965). Ancak, geliştirdiğimiz bu model deneysel nitelikli olup Türkçe-İngilizce Aradili konuşanların ses kayıtlarının ayrıntılı biçimde Uluslararası Sesbilgisi Alfabesi ve işaretlerinin sesbirimcik çevriyazı teknikleri uygulanarak ortaya çıkan bir modeldir. Ayrıca, modelin pedagojik uygulaması düşünülerek, Türkçe-İngilizce Aradili‟nin seslendirilmesinde görülen, sürekli ve düzenli biçimde ortaya çıkan her olumsuz aktarımın Aradil sürecinde fosilleşmesini önlemek amacıyla BBC İngilizcesi‟nin öğretim ve öğreniminde kullanılabilecek alıştırmalar önerilmektedir. Sonuç olarak, ikinci dil telaffuz eğitimi müfredatının hazırlanmasında uygulanabilecek bazı teknik sesbilgisel yöntem ve ders içerikleri önerileri yapılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :