Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Happiness and Well-Being

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psychometric properties of turkish version of the subjective happiness scale

Yazar kurumları :
Niğde University Faculty of Education, Department of Counselling and Guidance1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

The Subjective Happiness Scale (SHS) is a scale developed to evaluate the global subjective happiness. The objective of this study is to examine the psychometric properties of the Turkish version of SHS in a community sample and undergraduate students. A total of 696 people (university group N= 348, Community group N= 222) have participated in the study. SHS, Oxford Happiness Questionnaire, Satisfaction with Life Scale, Life Orientation Test and Positive-Negative Affect Scale were used as data collection instruments. The psychometric properties of Turkish SHS have been analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis, internal consistency and criterion-related validity methods. The results have put forth that the Turkish SHS displays a unidimensional structure and that its internal consistency coefficient is at an acceptable level. In addition, Turkish SHS has shown good criterion-related validity with other tools used for measuring subjective well-being. As a result, it can be stated that the Turkish version of SHS is a valid and reliable measurement tool for evaluating subjective happiness.

Özet İngilizce :

Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) global öznel mutluluğu ölçmek üzere geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ÖMÖ'nün Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini üniversite öğrencilerinden ve halktan oluşan örneklemlerde incelemektir. Çalışmaya toplam 696 kişi (348 üniversite öğrencisi/222 halk grubu) katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak ÖMÖ ile birlikte Oxford Mutluluk Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Yaşam Yönelimi Ölçeği ve Pozitif- Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. ÖMÖ-TR'nin psikometrik özellikleri açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlık ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Sonuçlar ölçeğin tek faktörlü olduğunu ve iç tutarlığının yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca ÖMÖ- TR'nin öznel iyi oluşu ölçen diğer ölçme araçlarıyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, ÖMÖ-TR'nin mutluluğu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :