Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bosnalı abdülkerîm sâmi‛i ve dîvânı

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bosnalı Sâmi‟î, IV. Murad döneminin sonları ile IV. Mehmed döneminde yaşamış bir Dîvân şâiridir. Kaynaklarda münşeâtı, divânı ve Veysî‟nin Siyer‟ine bir miktar zeyl yazdığı kayıtlıdır. 17. yüzyılda Dîvân ġiiri‟nin eriştiği mevkiden seslenebilen Sâmi‟î, başarılı bir şairdir. Sanat değeri taşıyan şiirlerinde ince hayaller, orijinal anlamlar ve söyleyiş kolaylığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

IV. With the end of the period of Murad IV. Mehmet Sami lived during the Bosnian a poet. Münşeât sources, court and registered in his endorsement, an amount Veysî's Siyer. 17. Divan Poetry, that reaches the level of century with the Sami, a successful poet. Poems that carries the fine art of dreams, the original meaning and utterance is seen easy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :