Sivas'ta Küçük Sanayii’de Çalışanların Aile Yapısı

Araştırma Sivas İli Merkez İlçe, Merkez bucağındaki küçük sanayii işyerlerinden seçilen 313 adet örnekleme anket uygulanarak elde edilen veriler, varsayımlarçerçevesinde tablo halinde düzenlenerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

küçük sanayi, aile, sivas

Structure of Families Living in Sivas and Working in the Field of Small Industry

Structure of Families Living in Sivas and Working in the Field of Small Industry