Cilt: 11 Sayı : 3
Köpeklerde Göz Kapağı Tümörleri: 47 Olguda Retrospektif Çalışma (2006-2017)
Eyelid Tumors in Dogs: 47 Cases Retrospective Study (2006-2017)
Didar AYDIN KAYA,Özlem GÜZEL,Gülşen SEVİM,Aynur DEMİR,Dilek OLĞUN ERDİKMEN,Gülay YÜZBAŞIOĞLU ÖZTÜRK,Özge ERDOĞAN BAMAÇ

44 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aquino SM. Management of eyelid neoplasms in the dog and cat. Clin Tech Small Anim Pract. 2007; 22(2): 46-54.
Didar AYDIN KAYA,Özlem GÜZEL,Gülşen SEVİM,Aynur DEMİR,Dilek OLĞUN ERDİKMEN,Gülay YÜZBAŞIOĞLU ÖZTÜRK,Özge ERDOĞAN BAMAÇ