Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Law and Justice Review

Makale ekleme hakkında bilgi.

Dergimizin Yayın İlkeleri ve Politikaları kısmında da belirtildiği üzere makale gönderimleri internet üzerinden yapılacak, normal posta yoluyla yapılan gönderimler değerlendirmeye esas alınmayacak ve ilgilisine de bilgi verilmeyecektir. Yalnızca internet üzerinden ilgili formun doldurulması yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye esas olacak, makale gönderen yazarlar alacakları kullanıcı adı ve şifresi ile birlikte makalelerinin hangi aşamada olduğunu takip edebileceklerdir. Yazarları tarafından gönderilen bilimsel yazılar editörler tarafından incelenecek, uygun görülenler incelenmek üzere hakemlere gönderilecektir. Editörler tarafından hakeme gönderilmesi uygun görülmeyen yazılar sitemiz üzerinden gerekçesiyle birlikte sahibine iade edilecektir.

Adalet Akademisi Başkanlığı, İncek Bulvarı, Ahlatlıbel Kampsü, 06095 Çankaya-ANKARA
E-posta: taa@adalet.gov.tr (Yazarlar, sistemde sorun bulunması halinde bu e-postaya makale gönderebilirler)
Faks: 0312 489 81 01
Telefon: 0312 489 81 80 (Santral)