Cilt: 12 Sayı : 2
Zebra Balığı Solungaç Dokusunda Optimal Histolojik Görünüm için Rutin Histokimyasal Boyama ile Sık Kullanılan Fiksatiflerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Comparative Examination of Commonly Used Some Fixatives with Routine Histochemical Staining’s for The Optimal Histological Appearance in The Gill Tissue of Zebrafish
Aykut ULUCAN,Hayati YÜKSEL,Muhammed Bahaeddin DÖRTBUDAK,Seda YAKUT

40 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AHMED, H. G., MOHAMMED, A. & HUSSEIN, M. 2011. A comparison study of histochemical staining of various tissues after Carnoy’s and formalin fixation. Sudan Journal of Medical Sciences, 5.
Aykut ULUCAN,Hayati YÜKSEL,Muhammed Bahaeddin DÖRTBUDAK,Seda YAKUT