Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Makale bir nüsha çıktı alınarak;
M. Faysal GÖKALP
Muğla Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Kötekli Kampusu MUĞLA, adresine gönderilmeli,

ayrıca bilgisayar ortamındaki kaydı;
makale@ekonomikyorumlar.com.tr adresine mail olarak gönderilmelidir.