Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Fidan KORKUT OWEN

Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Developing Family Relationship Scale for Children

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

2013 - Cilt: 4 - Sayı: 39

Sayfalar: 58 - 67

Benzer Makaleler

Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerleri 100 Temel Eserde Bulunan Değerlerin Destekleme Durumu

Değerler Eğitimi Dergisi

Osman AKTAN, Abdurrahman KILIÇ

Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programının Ölçme Değerlendirme Kısmının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mürşide TAŞPINAR, Erdoğan HALAT

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Öğr. Gör. Dr. Duygu ANIL, Meltem ACAR

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GIDA TERCİHLERİNDE TELEVİZYONUN ETKİSİ

Milli Eğitim Dergisi

Banu Ayten AKIN

İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı

Bilimname

Muhammed Esat ALTINTAŞ

Sosyal Etkinlik Aktivitelerinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Kapasitelerine Etkisi Üzerine Ebeveynlerinin Görüşleri

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Suat TÜRKOĞUZ, Merve CİN, Yakup KAÇAK, Beyza ZULE, Ozan TUŞTAŞ, Emine BİLKAY

THE EVALUATION OF SEMINAR PROGRAMME PREPARED AND APPLIED WITH THE PURPOSE OF INCREASING THE ADEQUACY OF PRINCIPALS’ CLASSROOM SUPERVISING

Milli Eğitim Dergisi

Nail Yıldırım, Gülay Bedir

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Yazılı Matematiksel İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yasemin KIYMAZ, Büşra KARTAL, Zekiye MORKOYUNLU