Tuncay ÖZTÜRK

TANZİMAT DÖNEMİNDEN LATİN HARFLERİNİN KABULÜNE KADAR TÜRKİYE’DE ESTETİK ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

ESTETICS STUDIES CONDUCTED IN TURKEY FROM TANZIMAT REFORM ERA TO LATIN ALPHABET RECOGNITION

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 - Cilt: 13 - Sayı: 2

Sayfalar: 237 - 259