Meva DEMİR, Adem PEKER

MOTİVASYONEL KARARLILIK İLE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2017 - Cilt: 19 - Sayı: 1

Sayfalar: 289 - 300