Rifat GÜRGENDERELİ

“TURSKE I DRUGE ISTOCANSKE RECI U NAŠEM JEZIKU” ADLI TÜRKİZMALAR SÖZLÜĞÜNDE YER VE KİŞİ ADLARI

LOCATION AND PERSON’S NAMES IN THE DICTIONARY TITLED AS “TURSKE I DRUGE ISTOCANSKE RECI U NAŠEM JEZIKU”

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 - Cilt: 21 - Sayı: 1

Sayfalar: 249 - 263