Aysun ATAGAN ÇETİN, Saime DOĞAN, Olgun İrmak ÇETİN

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ: MARMARA BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELER ÖRNEĞİ

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY RELATIONSHIP: THE CASE OF COMPANIES IN THE MARMARA REGION OF TURKEY

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 -

Sayfalar: 625 - 640