Fatih VEYİS

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği

Effects of Multimedia Applicatıons in Turkısh Language and Literature Teaching: Example of The National Literature Period

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2018 - Sayı: 63

Sayfalar: 289 - 304