Zeynep ÖZTURK İNAL, Hasan Ali İNAL

Laparoskopik histerektominin klinik sonuçları: tek merkez deneyimi

Clinical results of laparoscopic hysterectomies: single center experience

Cukurova Medical Journal

2017 - Cilt: 42 - Sayı: 4

Sayfalar: 714 - 720

Benzer Makaleler

Gebelik Kolestazlı Gebelerde Safra Asit Seviyeleri Perinatal Komplikasyonları Tahmin Etmede Yardımcı mıdır?

Cukurova Medical Journal

Kudret ERKENEKLİ, Cantekin ISKENDER, Hasan TOPÇU, Tugba ENSAR, Dilek UYGUR, Nuri DANİSMAN

AO tip C radius distal uç kırıklarının volar kilitli plak ile tedavisi

Cukurova Medical Journal

Firat SEYFETTİNOĞLU, Hasan Ulaş OĞUR, Ümit TUHANİOĞLU, Osman ÇİLOĞLU, Hakan ÇİÇEK

İnguinal hernilerde Lichtenstein ve total ekstraperitoneal laparoskopik fıtık onarımı (TEP) yöntemlerinin karşılaştırılması

Ortadoğu Tıp Dergisi

Serap ULUSOY, Mehmet ÖZER, Özgür ALBUZ, Ömer PARLAK

Diffüz karaciğer hastalıkları nedeniyle ayaktan veya yatarak yapılan karaciğer biyopsilerinin analizi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Özlem GÜL UTKU, Ahmet BEKTAŞ

KARACİĞER SİROZU OLAN HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Dilek BÜYÜKKAYA, Hatice FESCİ, Nuran AKDEMİR

Laparoskopik histerektominin cinsel işlevler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: 12 aylık izlem sonuçları

Cukurova Medical Journal

Gökmen SUKGEN, Aşkı ELLİBEŞ KAYA

Meme küçültme ameliyatı olan hastaların memnuniyetinin Breast-Q anketi ile değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Ersin AKŞAM, Meltem ORAL AYHAN

Transabdominal Pre-Peritoneal (TAPP) Tekniği ile Inkarsere Inguinal Herni Tamiri Yapılan Hastada Mesh Enfeksiyonunu Takiben Gelişen Sigmoid Kolon Fistülü

Cukurova Medical Journal

Halis BAĞ, Haldun KAR, Necat CİN, Emir ÇAPKINOĞLU, Yasin PEKER, Evren DURAK, Fatma TATAR