Aslan GÜLCÜ, Saadettin AYDIN

MESLEK LİSESİ BT ÖĞRETMENLERİNİN BT EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE DENEYİMLERİ

HIGH SCHOOL IT TEACHERS’ VISION, EXPECTATIONS AND EXPERIENCES ABOUT IT TRAINING PROGRAMME

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

2012 - Cilt: 7 - Sayı: 2

Sayfalar: 97 - 124

Benzer Makaleler

Yöneticilerin Bakış Açısıyla Meslek Liselerindeki Muhasebe Finansman Alanı Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalı Eğitimi: İstanbul İli Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Bekir KARATAŞ

3D TASARIM ÖĞRENME DENEYİMİNİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİTSEL ÇIKTILARININ KEŞFEDİLMESİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Akça Okan YÜKSEL, Ekmel ÇETİN, Burcu BERİKAN

Hastanelerde Afet Planlaması Üzerine Bir Literatür İncelemesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Canan Gamze BAL, Serkan Ada

Türkiye’deki Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Görüşleri

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cihad DEMİRLİ, Seda KERİMGİL, Vildan DONMUŞ

Değerli Ağabeyim ve Meslektaşım Ramazan Kayalar Anısına!

Türk Kütüphaneciliği

Hasan Basri SELÇUK

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sinan SCHREGLMANN, Sıddık DOĞRULUK

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMLERİNİN 5E DERS PLANI UYGULAMALARINA YANSIMASI

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Funda HASANÇEBİ YEŞİLDAĞ, Özlem BAYDAŞ ÖNLÜ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP) MUHASEBE-FİNANSMAN ALANI MODÜLLERİNİN ETKİNLİĞİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nevran KARACA, Sibel ÇAKIR