Funda Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan, Bahar Türkyılmaz Tahta

Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

An Investigation of Determination of Environmental Awareness Level: A Case Study in the City of Izmir

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2017 - Cilt: 54 - Sayı: 4

Sayfalar: 419 - 427