OTEL İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL MUHASEBE

Günümüzün küresel ve rekabetçi iş dünyasında, faaliyetlerinde sosyal ve çevresel konuları ihmal ederek sadece finansal konulara odaklanan işletmeler, uzun vadede sürdürülebilirliklerini sağlayamazlar. Tüm işletmeler için çevresel performans, önemli bir başarı ölçüsüdür. Bu bağlamda çevresel muhasebe, işletme içi kararlarda bir yönetim muhasebesi aracı olarak kullanılmakta ve çevresel önlemlerin yarattığı fayda ve maliyetleri toplu olarak kayıt etme fırsatı yaratmaktadır. Bu çalışma, çevresel muhasebenin farklı boyutlarına yoğunlaşmakta ve otel işletmeleri açısından önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL MUHASEBE

Günümüzün küresel ve rekabetçi iş dünyasında, faaliyetlerinde sosyal ve çevresel konuları ihmal ederek sadece finansal konulara odaklanan işletmeler, uzun vadede sürdürülebilirliklerini sağlayamazlar. Tüm işletmeler için çevresel performans, önemli bir başarı ölçüsüdür. Bu bağlamda çevresel muhasebe, işletme içi kararlarda bir yönetim muhasebesi aracı olarak kullanılmakta ve çevresel önlemlerin yarattığı fayda ve maliyetleri toplu olarak kayıt etme fırsatı yaratmaktadır. Bu çalışma, çevresel muhasebenin farklı boyutlarına yoğunlaşmakta ve otel işletmeleri açısından önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

___

 • Aslanertik, B.E. (2004). A Framework for Environmental Accounting Practices Within Convergence, MODAV Dergisi Özel Sayısı, 3-5 Kasım: 117-131.
 • Canyurt, M.A. (1998). Turizm ve Çevre İlişkileri, İzmir’in Kentleşme- Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu, 96.
 • Chan, E.S.W., & Wong, S.C.K. (2006). Motivations for ISO 14001 in the hotel industry. Tourism Management, 27: 481-492.
 • Demircioğlu, G. (1997). Turizm-Çevre Etkileşimi Bakımından Sürdürülebilir Turizm Planlaması’, D.E.Ü. İİBF Dergisi, 12 (2): 137.
 • DTM (2006). Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ İndirilme http://www.dtm.gov.tr/ihr/dvyardim/cevre.htm. 11.10.2006. WWW:Web:
 • EPA (1995). An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool: Key Concepts and Terms. İndirilme Tarihi: 10.11.2006.WWW:Web:http://www.epa.gov/opptintr/library/pubs/ archive/acct-archive/pubs/busmgt.pdf.
 • Gönel, F.D. & Atabarut T.(2005) Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe, İstanbul: Tüsiad Yayınları, Yayın No: (Tüsiad – T/2005- 06/404).
 • Gray, R.H., Bebbington, J. & Walters, D. (1993). Accounting for the Environment. London: Paul Chapman Publishings.
 • Kalite Derneği (2006). İndirilme Tarihi: 09.10.2006. WWW:Web: http://www.kalder.org/genel/download/Belgeli%20Kuruluslar/ neslibelgelil3.xls.
 • International Federation of Accountants (1998). Management Accounting Concepts. New York.
 • Kumbur H., Gündoğdu, E. & Arslan, H. (1998). Turizm Bölgelerinde Altyapı Kanalizasyon Atıksu Sorunlarının Çözümüne Yönelik Alternatif Yaklaşımlar, Kayseri 1. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran, 37.
 • Mensah, I. (2004). Environmental Management Practices in U.S. Hotels, İndirilme Tarihi: 31.10.2006. WWW:Web: http://www.hotel- online.com/News/PR2004_2nd/May04_EnvironmentalPractices.htm l
 • Nemli, E. (2001). Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışının Gelişimi. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (23-24): 211-224.
 • Özbirecikli, M. (2000). Çevre Muhasebesi Kavramı ve Yönetsel Kararlara Katkıları. MUFAD Dergisi, Temmuz: 15-21.
 • Sevilengül, O. (1997). Genel Muhasebe (6.Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Tanık, A. (1998). Trends in Pesticide use in Turkey and Their Implications on Water Quality Management, The Kriton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, Proceedings: Volume 2, Boğaziçi University, İstanbul, 753.
 • ISO (2006). The ISO Survey of Certifications 2005, ISO Publications, 24- 25. www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/pdf/survey2005.pdf.. 09.10. 2006, WWW: Web:
 • ISO, The ISO Survey of Certifications, ISO 9000 and ISO 14000 Tenth Cycle, http://www.iso.org/iso/en/iso9000- 4000/pdf/survey10thcycle.pdf s.17. Tarihi: 12.10.2006, WWW: Web:
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) (2007). Turistik Tesis ve İşletmeler http://www.tursab.org.tr/content/turkish/istatistikler/ Tarihi: 04.10.2007, WWW: Web:
 • Usta, Ö. (2001). Genel Turizm. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
 • Yüksel, H. (2003). İşletmelerin Çevreye Duyarlı Üretim Faaliyetlerinin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi(2) Web:http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2003_2/cevreye _duyarli.htm
 • Tarihi:20.09.2007, WWW: