Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE “EDUCATION OF TREESCIENCE IN OUT-OF-SCHOOL ENVIRONMENT FOR 9 th GRADE HIGH SCHOOL STUDENTS” OF THE PROJECT

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 2

Sayfalar: 904 - 931

Benzer Makaleler

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Munevver MERTOGLU

Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarının Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisini Yordayıcı Gücü

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Rifat Yusuf BAHADIR, Abdullah SÜRÜCÜ

ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Hamza AKENGİN, Gülten YILDIRIM, Zafer İBRAHİMOĞLU, Seyfettin ARSLAN

Çevre ve Din Eğitimi: İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Değerler Eğitimi Dergisi

Emine KESKİNER

Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi

Folklor/Edebiyat

Cemre ANLAYIŞLI, Nergüz BULUT SERİN

Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Feride BACANLI, Hasan EŞİCİ, M. Berkay ÖZÜNLÜ

Lise Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücü Düzeyleri ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerinin İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Ali ÇETİNKAYA, Safiye SARICI BULUT

Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Feride BACANLI, Hasan EŞİCİ, M. Berkay ÖZÜNLÜ