Engin ÇELEBİ

KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLERİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇME: STK GÖNÜLLÜLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MEASURING THE EFFECTIVENESS OF ORGANİZATİON-PUBLIC RELATIONS: A RESEARCH ON NGO’S VOLUNTEERS

Selçuk İletişim

2020 - Cilt: 13 - Sayı: 1

Sayfalar: 180 - 196